O bádání

Chcete li se na něco zeptat pište mi 

J. Frouz, Ústav půdní biologie BC AV ČR, Na Sádkách 7, 37005, Č. Budějovice

nebo volejte 387 775 769

nebo mailněte: frouz @ upb.cas.cz